Sad kad znaš

“Obećali smo raditi na novim pjesmama, a nadamo se da ćemo uskoro imati spreman i cijeli album”

Politika privatnosti i kolačići

OPĆI PODACI O PRODAVATELJU

Vlasnik online shopa parnivaljak.com (u daljnjem tekstu Parni Valjak) je Kupuj online d.o.o., Ćićarijska 10, 51000 Rijeka.

  • Adresa elektroničke pošte: info@kupujonline.com
  • Poduzeće je upisano u Sudski registar Republike Hrvatske, MBS: 040236017
  • Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
  • Odgovorna osoba: Emir Dizdarević
  • MBS: 040236017
  • OIB: 65819736127
  • Transakcijski račun: Zagrebačka banka HR66 2340 0091 1102 9120 8
  • Poduzeće je u sustavu PDV-a, pod brojem PDV ID: HR 60186252821

Pravo izbora

Pravo je svakog korisnika web stranice da izabere način na koji će koristiti ovu web stranicu. Korisnik može posjetiti web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka uz pomoć kojih se može odrediti njezin / njegov identitet, tako da ne ispunjava nikakve obrasce ili polja sa osobnim.

Ako korisnik web stranice odluči dati svoje osobne podatke, ima pravo uvida i ispravljanja tih podataka u svako doba prilikom pristupa web stranici. Određeni dijelovi web stranice mogu tražiti suglasnost korisnika za određeni način korištenja osobnih podataka i korisnik ima pravo dati ili uskratiti suglasnost za obradu podataka u odnosnu svrhu.

Osobni podaci i njihovo korištenje

Kupac daje suglasnost da Kupuj Online može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga

koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Kupuj Online d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima korištenja.

Kupuj online d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Ukoliko kupci zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Kupuj online d.o.o. će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Kupuj online d.o.o. potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupuj online d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Kupuj online d.o.o. imenovao je voditelja zbirke osobnih podataka (službenika za zaštitu podataka) kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu info@kupujonline.com .

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika online shopa, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kupuj online d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice, unaprijedilo rad web stranice, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

ZAŠTITA PODATAKA

Kupuj online d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

Korištenje kolačića (eng. cookies)

Korištenje kolačića je jedan od načina na koji prikupljamo Vaše osobne podatke automatski, uvijek kada posjećujete ovu web stranicu prilikom razmjena e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generira poslužitelj (eng. server) web stranice i koju preglednik (engl. browser) automatski sprema na disk korisnikovog računala uvijek kada korisnik pristupa određenoj web stranici. Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na web stranici.

Kolačići nam omogućuju da na poslužitelju pohranjujemo podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja web stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da možete i samostalno regulirati primanje kolačića i to na način da Vaš preglednik postavite tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obavijesti kada je kolačić poslan. Ipak, skrećemo Vašu pozornost na činjenicu da određeni dijelovi web stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića, pa Kupuj online d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice zbog Vašeg odabira regulacije primanja kolačića.

Pristupanjem ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni s obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o načinu prikupljanja, zaštiti i korištenju osobnih podataka.